ALGEMENE VOORWAARDEN 

1 ALGEMEEN

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Harriesnijders.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Harriesnijders.nl. 

1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Vanitan behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene voorwaarden of bedingen van derden niet door Harriesnijders.nl erkend.

1.4 Harriesnijders.nl garandeert dat het geleverde product beantwoorden aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 LEVERING

2.1  Levering vind plaats zolang de voorraad strekt.

2.2  In het kader van de regels van de koop op afstand zal Harriesnijders.nl bestellingen tenminste binnen 5 werkdagen

uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht.

2.3  Aan de leveringsplicht van Harriesnijders.nl zal, behoudens tegen bewijs, zijn voldaan zodra de door Harriesnijders.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering

2.4  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3 PRIJZEN

3.1  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3  Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief btw.

4 BETALING

4.1  Betaling dient volledig bij vooruitbetaling via Ideal.

4.2  Betaling zal geschieden op een door verkoper aan te geven wijze in de valuta waar in is gedeclareerd.

5 RETOURZENDINGEN

5.1  Retour zendingen zonder voorafgaande toestemming van verkoper zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan komen alle aan de zending verbonden kosten ten laste van de koper. Het staat verkoper in dat geval vrij de goederen voor rekening van koper bij derden op te slaan of zelfs ter beschikking van de koper te houden.

5.2  Retourzendingen, die door verkoper niet zijn aanvaard, ontheffen koper in geen opzicht van betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 4.

5.3  Retourzendingen geschied nimmer voor rekening en risico van koper.

6. BETAALMOGELIJKHEDEN

6.1 Onze betaalmethode is gegarandeerd veilig, wij gebruiken iDEAL. De meest gebruikte en gemakkelijke manier om te betalen is via iDEAL. Na uw bestelling logt u automatisch in op de site van uw bank om de betaling (net zoals bij internetbankieren) gemakkelijk af te ronden.